Om Anticimex Försäkringar AB

Bolaget har funnits sedan 1953 och erbjuder försäkringsskydd mot skadedjur, hussvamp, självriskersättning och dolda fel. Antalet anställda i Anticimex Försäkringar uppgår till ett 50-tal.

Försäkringsverksamheten bedrivs i Sverige samt via filialer i Norge och Finland och genom gränsöverskridande verksamhet i Danmark och Spanien. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på kundmötet och vår höga specialistkompetens, för att våra kunder ska känna sig trygga med sitt boende och i samband med fastighetsaffärer.

Våra försäkringar är uppdelade i två grupper - överlåtelseförsärkringar och boendeförsäkringar. Överlåtelseförsäkringar är försäkringar som tecknas i samband med överlåtelse av fastigheter, t.ex. Dolda-fel-försäkringar. Boendeförsäkringar för försäkringar som tecknas under pågående ägande, t.ex. träskadeinsekts- och hussvampsförsäkringar.

Bolaget står under svenska Finansinspektionens tillsyn och Deloitte AB är bolagets externrevisorer. 

Anticimex Försäkringar är i sin kapitalförvaltning en ansvarsfull investerare. Det innebär att placeringar, utöver de finansiella aspekterna även bedöms utifrån ansvar och hållbarhet.