Organisation Anticimex Försäkringar AB

Styrelse

Lars Nordstrand, styrelseordförande

Tomas Björksiöö, ordinarie styrelseledamot

Jan Onselius, ordinarie styrelseledamot

Mats Samuelsson, ordinarie styrelseledamot

 

Filialföreträdare

Riku Lehtonen, Filialföreträdare Finland

Roy Nilsen, Filialföreträdare Norge

 

Svenska ledningsgruppen

Philip Börjesson, VD

Paul Andersson, COO och vice VD

Eva Groth, CFO

Anette Åberg, Produktchef Dolda fel

Gunnar Persson, Produktchef

Alexander Unell, Chef IT & Change

Maria Elgholm, Skadechef

Henrik Meyer, Chef Affärsutveckling & Försäkringssupport

Kundklagomålsansvarig

Ola Ideborn