Anticimex Försäkringar

Anticimex Försäkringar är ett försäkringsbolag inom Anticimexgruppen. Vi erbjuder försäkringsprodukter för privat- och företagskunder inom skadedjurs- och byggnadsförsäkring. Vi bedriver i dagsläget verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Spanien och bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Kontakta oss om du har frågor kring dolda fel-försäkring eller vill anmäla en försäkringsskada.

Välj land