Produktfaktablad

Anticimex Trygghetsavtal

Anticimex Trygghetsavtal

Anticimex Trygghetsavtal utg. 4 Gäller nytecknade trygghetsavtal från 2021-05-10

Anticimex Trygghetsavtal utg. 4.2Gäller nytecknade trygghetsavtal från 2022-07-01

Anticimex Trygghetsavtal Länsförsäkringar Stockholm utg. 7a Gäller avtal tecknade efter 2021-01-01 (undantag för nyteckningar i perioden 2021-01-01-2021-03-31. Se villkor utgåva 7b).

Anticimex Trygghetsavtal Länsförsäkringar Stockholm utg. 7b Gäller nytecknade avtal under perioden 2021-01-01- 2021-03-31.

Överlåtelseförsäkring

Varudeklarerat villa säljare

Varudeklarerat villa köpare

Varudeklarerat Bostadsrätt

Säljarförsäkrat

Säljarförsäkrat bostadsrätt

ljaransvarsförsäkring

Säljaransvarsförsäkring bostadsrätt

Proinova Dolda fel-försäkring bostadsrätt

Ansvarsförsäkring för säljare

Anticimex Skadedjursförsäkring

Skadedjursförsäkring

Välj land