Agentregister

Her finner du en oversikt over de virksomheter som vi har samarbeidsavtale med om salg/formidling av våre produkter. Registeret viser agenter som er etablert og kan yte tjenester i Norge, og hvor Finanstilsynet har tilsynsmyndighet. Eventuelle unntak fra dette er beskrevet i registeret. Vi oppdaterer registeret etterhvert som søknader i henhold til Lov om forsikringsformidling er behandlet og godkjent.”

 

Forsikringsagenter

Foretakets navn                             Daglig leder                            Org.nr 

Anticimex A/S                                  Rasmus Bokvist                      923 856 781

BuySure AS                                      Jørgen Jensen                          822 997 252